W RAMACH NASZYCH USŁUG OFERUJEMY PAŃSTWU:

 

1. USŁUGI PROJEKTOWE

 • wykonanie pełnobranżowego projektu indywidualnego

 • dobór i sprzedaż projektu powtarzalnego. Wybór ponad 8000 projektów znajdziecie Państwo w zakładce PROJEKTY

 • adaptację projektu typowego do warunków lokalnych wraz z wprowadzeniem zmian, zgodnie z wymaganiami Inwestora.

 • wykonanie projektu zagospodarowania działki

 • wykonanie projektu aranżacji wnętrz

 • wykonanie projektu zieleni

 

2. NADZÓR BUDOWLANY

1) Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej wymaganej przed rozpoczęciem inwestycji:
 • uzyskanie dokumentów uprawniających do  rozpoczęcia inwestycji
 • analiza kosztów inwestycji
 • przygotowanie od strony wykonawczej, wybór wykonawcy, negocjacje, umowa

2) Obsługa techniczna inwestycji:
 • nadzór techniczny nad realizacją inwestycji (kierownik budowy, branżowi inspektorzy nadzoru)
 • projektowanie
 • kontrola inwestycji pod względem dokumentacji bieżącej
 • nadzorowanie robót 

3) Przygotowanie procedur odbiorowych.
4) Odbiór techniczny i formalny inwestycji.
5) Przekazanie obiektu użytkownikowi.

 

3. OBSŁUGĘ PRAWNĄ INWESTYCJI

 • wystąpienia do urzędów i instytucji 
 • uzyskanie dokumentów formalno- prawnych do zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania

 

4. DORADZTWO Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

1) Doradztwo prawne na każdym etapie inwestycji

2) Doradztwo wykonawcze:

 • dostosowanie rodzaju materiału budowlanego w zależności do współzależności wzajemnej, wymagań i możliwości Inwestora oraz warunków technicznych
 • dobór wykonawcy i metod prowadzenia inwestycji
 • dobór procedur związanych z realizacją i zakończeniem inwestycji
 • dobór sposobu prowadzenia nadzoru technicznego nad wykonywaniem robót budowlanych

 

5. OPINIE I EKSPERYZY DOTYCZĄCE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

 • inwentaryzacja przy braku projektu 
 • opinie na temat stanu technicznego budynku lub lokalu
 • opiniowanie wytrzymałości budynku lub jego elementów


6. OBSŁUGĘ GEODEZYJNĄ I BADANIA GEOTECHNICZNE

 • wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych. 
 • tyczenie geodezyjne budynku w terenie.

 • obsługę geodezyjną budowy.

 • wykonanie badań i opinii geotechnicznych.